Kapitola 6: Na konec světa – ztracené bílé migrace

http://www.white-history.com/hwr6a.htm

Reklamy

8 Responses to Kapitola 6: Na konec světa – ztracené bílé migrace

 1. Miloš píše:

  Kapitola 6 : Na konec světa – ztracené bílé migrace

  Část I : Čína

  Kromě hlavní bílé indoevropské migrace se vyskytly i další dodatečné vlny bílé migrace, lišící se v počtu, vlivu a rozšíření migrujících – nejpůsobivějším důkazem je např. bílé osídlení v Severní Americe – datované do doby okolo roku 7000 př.n.l.

  Důkazy o těchto migracích ležely ztraceny po staletí , v některých případech dokonce po tisíciletí, ale díky relativně novým archeologických nálezům jsou dnes znovuobjeveny. Takto byly nalezeny pozůstatky po bílých ( Nordicích či Mediteránech ) v Číně, na Kanárských ostrovech a Severní Americe – někdy zachované přirozenými podmínkami jindy uměle , přičemž většina z nich je stará několik tisíciletí.

  Tochaři – velká ztracená bílá civilizace v Číně.

  Jedna z nejodlehlejších migrací Keltů – indoevropských Nordiků – dosáhla pouště Taklamakan ( poušť mezi Kazachstánem, Kirgizstánem a Tibetem ) v Číně kolem roku 1500 př.n.l.

  O této velké migraci se nic nevědělo až do roku 1977, kdy byly nalezeny 3500 let staré hrobky těchto lidí. Díky přirozené suchosti prostředí zůstalo mnoho mrtvol perfektně zachovaných, se zrzavými nebo blond vlasy, dlouhými nosy, kulatýma očima a precizně utkaným tartanovým oblečením ( které je většinou spojováno s Kelty ve Skotsku ). Tedy tyto mrtvá těla, vykazovala nepopíratelné indoevropské rasové charakteristiky.

  Tochaři : velká ztracená bílá migrace v Číně.

  Čínská civilizace vždy znala příběhy o modrookých a světlovlasých vůdcích, kteří byli zakladateli buddhismu a prvními tvůrci organizované čínské společnosti. Tyto příběhy byly považovány za pouhé legendy, dokud v roce 1977 nebyly v Taklamakanské poušti nalezeny hroby Tocharů. U tocharských mumií – přirozeně zachovaných v suché písčité půdě – se jednoznačně jedná o nordický rasový typ. Hřbitovy ležící při ruinách velkolepých tocharských měst, jež se rozkládala podél známé hedvábné cesty. Je nezpochybnitelné, že se bílí usadili v Číně a legendy o vlivu bělochů na tuto civilizaci se zakládají na pravdě.

  Obrázek 1:

  Výše vlevo : první Tocharská mumie, která byla nalezena – bílá žena s dlouhými blond vlasy , dobře zachovaná díky suché atmosféře pouště Taklamakan.

  Vpravo výše:.Tocharský muž s ryšavo-blonďatými vlasy – jeho čistě evropské znaky jsou znatelné i po téměř 3500 let dlouhém pobytu v pouštním hrobě v Číně.

  Tito lidé byli nazváni podle jazyka, kterým spolu hovořili : tocharštinou. Civilizace, kterou vybudovali se skládala z velkých měst , chrámů, center učenosti a umění. Byli též zakladateli a udržovateli hedvábné cesty, obchodní trasy mezi západem a Čínou.

  Původně se myslelo, že to byli Číňané, kdo postavil tyto velká města podél hedvábné cesty, ale nálezy pozůstatků původního obyvatelstva této krajiny dokazují, že působivé ruiny, které stále leží podél hedvábné cesty, jsou připomínkou na mocnou ztracenou bílou civilizaci.

  Prvá bílá mumie v této oblasti byla nelezena zcela náhodou v roce 1977, když pohyblivé písky odkryly ženské tělo, které bylo zmrzačeno, pravděpodobně v důsledku pobíhající války.

  Vykopávky okolo této mrtvoly odkryly dalších 16 mumií, tak dobře zakonzervovaných pouští, že na tváři mumifikovaného dítěte byly dokonce objeveny stopy slz. Plně oblečená těla byla nalezena s jemně tkanými vlněnými oděvy keltského vzoru, koženou obuví a šperky. Místní pouštní podmínky se ukázaly tak výjimečnými , že dokonce u kusy chleba používané k obětování byly zachovány neporušené spolu s nejstarším sedlem na světě.

  V jednom hrobě byla objevena pokrývka na sedlo s párem nohavic na niž byly kresby lidí, přičemž jedna s tváří měla modré oči.

  Tocharské mumie odhalují indoevropský původ časné čínské civilizace.

  Obrázek 2:

  Tocharská mumie s dlouhými plavými vlasy, které se perfektně zachovaly v copáncích. Předměty z tkaného materiálu, identického s keltským plátnem, jasně dokazují indoevropský původ Tocharů, kteří vystavěli nejen fantastická města při hedvábné cestě, ale též přinesli buddhismus, koňské sedlo a zpracování železa do Číny. Podle čínské legendy první vládci, kteří přinesli jednotu a civilizaci do Číny, měli světlé nebo modré oči. Tuto legendu můžeme dnes považovat za potvrzenou.

  Obrázek 3:

  Nahoře jedna z nejznámější tocharských mumií , nazvaná „kráska z Loulanu“, v pravo její tvář dle představy umělce.

  Obrázek 4:

  Tvář tocharského muže, vpravo ozdobná svastika zobrazená na hliněné misce nalezené v jednom z tocharských pohřebišť. Svastika byla součástí původního indoevropského písma a znamenala „v dobrém“. Skutečnost, že svastika je v Číně a okolí rozšířená jako symbol štěstí, dokazuje, jak dalece sahal vliv Tocharů v dané oblasti.

  Na začátku devadesátých let bylo již odhaleno více než 1000 nordických mumií z hrobů v regionu pohřebišť nazývaném Wapu, ale v roce 1998 čínská vláda zastavila další archeologické expedice do dané oblasti, jako by se obávala světu ukázat více dávných evropských tváří.

  Současní obyvatelé okolních oblastí zjevně nejsou čistými Asiaty, také hovoří spíše jistou formou turečtiny než čínštiny, a po nějakou dobu se pokoušeli získat nezávislost.

  Objevení bělošských mumií jen zdůraznilo jejich rasovou a etnickou odlišnost od Číňanů a tento případ se proto stal politicky „ horkým bramborem“ pro čínskou vládu.

  Některé z již odkrytých mumií jsou stále vystaveny v místním muzeu, zatímco jiné leží ve skladu, kde se pomalu znehodnocují.

  Čínští vládci s modrýma či zelenýma očima.

  Nové nálezy nutí k přezkoumání starých čínských knih, které hovoří o historických nebo legendárních vysokých postavách s modrýma nebo zelenýma očima, dlouhými nosy, plnými bradami a ryšavými nebo světlými vlasy. Učenci se většinou těmto zprávám vysmívali, ale ony se nyní ukazují jako pravdivé.

  Jeden z těchto popisů můžeme nalézt ve skladbě o velkém generálovi Lüovi, napsané čínským básníkem Li He ( cca 790-816 nl.) v jeho „Romanci o třech královstvích“ :

  Píseň . Generál Lü

  Generál Lü,

  s odvážným srdcem,

  osamělý jezdec vyjíždí,

  z bran Ch’in,

  aby smutnil na zlatém obilném kopci,

  u stromů při pohřebišti,

  nevyzpytatelný je ten azurový oblouk,

  klenoucí se nad Zemí,

  takto svět běží,

  v našich Devíti provinciích,

  blyštící se kámen ze Šarlatového kopce!

  Hrdina našeho věku!

  Zelenooký generále, dobře ty poznáš

  vůli Nebes!

  Zdroj : Goddeses, Ghosts, and Demons

  – The Collected; Poem sof Li He ( 790-816 )

  – Translated by J.D. Frodsham, North Point press,

  – San Francisko, 1983 )

  Jelikož není známo, jaký přesně měli tito, běloši vliv na čínskou civilizaci, je pouze předmětem spekulací, které se zakládají na starých buddhistických rukopisech, že zásady buddhistického náboženství mohly být na Dálný východ přineseny těmito tocharskými Kelty.

  Existence Tocharů může též vysvětlit další velkou čínskou záhadu. Existenci stupňovitých pyramid nedaleko města Xian v provincii Qui Chan. Tyto pyramidy nemají v Číně své předchůdce, ale jsou běžné pro europoidní civilizace.

  Obrázek 5:

  Jedna z mnohých stupňovitých pyramid evropského stylu ( podobná je např. na Silbury Hill v Anglii), kterou lze najít blízko města Xian v provincii Qui Chauan v Číně. Můžeme tyto záhadné ( a velmi nečínské ) budovy spojovat s přítomností Tocharů?

  Zmizení Tocharů.

  Postupem času se tito bílí lidé pomísili s mongolskými kmeny, které je obklopovaly, a tímto způsobem zanikli – ale rysy lidí žijících v této části Číny stále vykazují evropský vliv – a podstatně se etnicky liší od ostatních obyvatel Číny a ani blond vlasy u nich nejsou výjimkou.

  Tyto znaky jsou živoucím důkazem další ztracené velké bílé migrace. Tato bílá civilizace v Číně zmizela v důsledku rasového míšení. A pouze rozpadlé ruiny jejich měst a jejich mumifikovaná těla zůstávají němými svědky jejich doby.

  Obrázek 6:

  Tato malba ( 900 nl. ) z jeskyň buddhistického kláštera v Bezekliku v Turfnane (Střední Asie) zobrazuje Tochary darující tácky s měšci zlata buddhistickému světci. Všimněte si světlých vlasů a modrých očí Tochara napravo, jedná se o poslední pozůstatky indoevropských přistěhovalcův Číně.

 2. Miloš píše:

  Mildrid: přidej k článku ještě tyto poznámky:

  Tochaři dosud zcela nezmizeli, jejich přímými potomky jsou Ujguři, což je národ žijící v severozápadní Číně. Mnozí Ujguři mají i dnes bílou pleť a árijské rysy. Většina Ujgurů nesouhlasí s čínskou nadvládou a usilují o samostatný stát, proto čínská vláda nechce povolit další archeologické výzkumy, neboť nechce posilovat národní hrdost Ujgurů kvůli tomu že byli mocným národem který za starověku ovládal celou Čínu. Na těchto videích můžeme vidět současné Ujgury, je třeba upozornit že se zřejmě nejedná o průměrný vzorek populace ale o vybrané lidi s bělošskými rysy:

  Krásné dívky


 3. Miloš píše:

  další videa Ujgurů:
  chlapci a dívky

 4. Miloš píše:

  další videa

 5. Miloš píše:

  tocharská mumie

 6. Miloš píše:

  Potomci Tocharů se udrželi i mezi Číňany. Na této bankovce je vidět první čínský president Sunjatsen (1911-1925), podle rysů jeho tváře je jasně vidět že se nejedná o čistokrevného asiata, ale o mestice, který má vedle čínských předků i bělošské předky:

 7. Miloš píše:

  DRUHÁ ČÁST

  Guančové na Kanárských ostrovech

  Při pobřeží západní Afriky leží Kanárské ostrovy, které se v dávných dobách staly domovem pro záhadnou skupinu Nordiků – Guančů.

  Nicméně není úplně známo, jak se na ostrovy dostali. Víme však, že sdíleli několik společných kulturních charakteristik se starověkým Egyptem, a zdá se , že jejich stavební styl byl replikován v Jižní a Střední Americe.

  Stejně jako u keltských Tocharů, nejjasnější důkaz, jak původní nordičtí Guančové vypadali, je ve šťastně zachovaných guančských mumiích. Tyto jsou dnes veřejně vystaveny v souostrovním národním muzeu. Odhaduje se, že mrtvoly jsou 600 – 1000 let staré.

  Obrázek 1:

  Guančské mumie s rezavými vlasy a dalšími nordickými znaky – původní to obyvatelé Kanárských ostrovů.

  Výzkum jedné z mumií ukázal, že úpravy těl prakticky souhlasily s egyptskými mumiemi, i když guančští mumifikátoři nedosáhli úrovně egyptských.

  Guančové taktéž ovládali písmo, které se bohužel doposud nestalo předmětem podrobnějšího výzkumu.

  Guančské pyramidy na Kanárských ostrovech.

  Nejvíce zarážející spojitost mezi Guanči a Egypťany však nacházíme v podobě stavby pyramid. Guančové postavili několik menších stupňovitých pyramid, přičemž použili stejný model, jakým byly postaveny i pyramidy v Mezopotámii a Egyptě. Pyramidy jsou orientovány z východu na západ, což pravděpodobně znamená jejich náboženský účel , který má spojitost s východem a západem slunce.

  Precizně postavené schody na západní straně každé pyramidy vedou na vrchol, kde je plošina pokrytá štěrkem. Tato plošina mohla být používána pro náboženské nebo společenské účely.

  Obrázek 2:

  Vlevo : jedna z pyramid na Guimari , Kanárské ostrovy.

  Vpravo : mayská pyramida ve Střední Americe ( Chichen Itza ). Jedná se o nezpochybnitelnou podobnost. Existují též další přesvědčivé důkazy, že původní Evropané použili Kanárský proud na přeplavení Atlantického oceánu, a že měli vliv na středoamerické a jihoamerické civilizace v předkolumbovské době.

  Pyramidy guančského typu nalezené v Mexiku.

  Slavný dobrodruh, Thor Heyerdahl, který „znovuobjevil“ pyramidy na Kanárských ostrovech, na tento fenomén upozornil. Tvrdil totiž, že pyramidy v Mexiku mohou být „pozůstatkem“ po průzkumnících, kteří se přeplavili přes Atlantický oceán v dávných časech a kteří mohli teoreticky vytvořit spojení s předkolumbovskými civilizacemi v Americe.

  Jelikož původní obyvatelé Kanárských ostrovů byli světlovlasí a bradatí, bylo možné, jak argumentoval Heyerdahl, že se již před 15. stoletím lidé stejného původu, jako ti co se usadili na Kanárských ostrovech, do Ameriky přeplavili tou stejnou cestou pomocí Kanárského proudu, jež použil později k cestě i Krištof Kolumbus.

  Tato teorie byla zformována na základě slavné Heyerdalovy expedice „Ra“ , při které dokázal, že bylo možné přeplout Atlantik na egyptských třtinových lodích.

  Kanárské ostrovy byly též výchozím bodem pro Kolumba, na ostrově Gomera ( ostrov vedle Tenerife ) získal zásoby jídla a vody. Guančové na Tenerife v roce 1492 totiž Kolumbovi nedovolili vylodit se na jejich ostrově, neboť na ně fyzický vzhled Evropanů nezapůsobil, poněvadž vypadali podobně jako samotní Guančové.

  Když Kolumbovi pokračovatelé přistáli v Americe, byli vítání a zpočátku i uctíváni jako bohové. Indiáni, na které narazili, totiž věřili, že Španělé patří ke stejnému rodu, jako legendární zakladatelé jejich civilizace, bradatí bílí muži zpoza Atlantického oceánu.

  V aztéckých a olméckých mýtech a legendách jejich bůh Quetzalcoatl vykazoval nordické rysy ( barva očí a vlasů, výrazná brada atd. ) Dle těchto legend, tento bůh přišel zpoza moře a naučil Indiány pěstovat kukuřici a stavět budovy.

  Skutečná podobnost mezi stupňovitými pyramidami nalezenými na Kanárských ostrovech a těmi v Střední a Jižní Americe, silně naznačuje, že zde šlo o další ztracenou bílou migraci. Tentokrát do Střední a Jižní Ameriky, a to až tisíce let před Kolumbem.

  Obrázek 3. (mapa):

  Poloha Kanárských ostrovů a trasa Kanárského proudu do a zpět z Ameriky. Existence rudovlasých Guančů na Kanárských ostrovech, dává souvislost s předkolumbovskými rudovlasými mumiemi nalezenými v Jižní Americe. Taktéž podobný stavební styl pyramid naznačuje, že bílí použili Kanárský proud na překonání Atlantiku, a to zřejmě mezi lety 2000 – 500 př.n.l. Kolumbus taktéž využil Kanárský proud, když z Kanárských ostrovů vyrážel na svou první cestu přes Atlantik.

  I na Mexické straně Atlantského oceánu existují jasné důkazy, že běloši se světlými vlasy dosáhli této části světa dávno před španělským i průzkumníky na konci 15. století.

  Dole je předkolumbovská nástěnná kresba , která se nachází v Chrámě bojovníků ( Chichen Otta ), na východním pobřeží Mexika. První obrázek ukazuje bílé vězně, po jejich zajetí domorodci s tmavou kůží. Druhý znázorňuje bílého muže s dlouhými světlými vlasy. Je důležité si uvědomit, že tyto kresby byly zhotoveny dlouho předtím, než Kolumbus v roce 1492 doplul do Ameriky.

  Obrázky 4. 5. a 6.:

  Zmizení Guančů.

  Guančské artefakty, jako jeskynní malby, hrobky, hradby z kamení a malty, rozbitá keramika a jiné předměty denní spotřeby se na ostrovech vyskytují v hojném počtu. Podobné nálezy byly objeveny i na africkém kontinentě ( obzvlášť v Maroku ), což naznačuje, že v jistém období se Guančové dostali přes moře i do Afriky.

  Tam se však začali mísit s arabskými a jinými rasovými typy. Zřejmě následkem toho, jsou ojedinělé záblesky blond vlasů a světlých očí mezi berberským obyvatelstvem severozápadní Afriky, které se projevují až dodnes.

  Pyramidy a jiné budovy na ostrovech byly podle všeho postaveny vyspělým lidem, avšak do času španělské invaze Guančové ztratili většinu svého civilizovaného vzhledu. Ve španělských záznamech stojí, že byli napadáni nahými kmeny, které jim někdy i způsobily vážné porážky. V roce 1946 Španělé nakonec porazili i poslední Guanče.

  Příchod Španělů v polovině 14. století završil pohlcení zbylých nordických Guančů do populace nových usedlíků. Zbytky vysokých , modrookých lidí se světlými vlasy se zčásti zachovaly a stále je lze zpozorovat u mnohých jednotlivců na ostrovech. Co se týče kultury, guančská kultura úplně zanikla, pod náporem importované evropské kontinentální kultury, takže Kanárské ostrovy zůstávají španělským územím dodnes.

 8. Miloš píše:

  Další podkapitoly o Severní Americe, Jižní Americe a Velikonočním ostrově přeložené nemám a na překlad v současné době bohužel nemám čas

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: